Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

agaffka
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viafatu fatu

November 12 2014

agaffka
agaffka
Reposted fromsfeter sfeter viagwiazdeczka gwiazdeczka
agaffka
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

November 06 2014

agaffka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 01 2014

agaffka
Reposted fromchocoway chocoway viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 28 2014

agaffka
Reposted frombomdia bomdia viadusz dusz

October 26 2014

agaffka
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
agaffka
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty

October 24 2014

agaffka
Reposted fromswojszlak swojszlak viaforallthat forallthat
agaffka
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty
agaffka
Reposted fromtereseek tereseek viadusz dusz
agaffka
Reposted fromlobotomy lobotomy viacytaty cytaty
agaffka
6985 4d0c
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarozmaryn rozmaryn

October 10 2014

agaffka
Jest takie ładne powiedzenie, że nie wolno tracić małych przyjemności życia w pogoni za tymi większymi. Naucz się doceniać to, co masz. Cieszyć się drobnostkami.
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
agaffka
Chciałabym się czuć bezpieczna... zrównoważona, kochana, akceptowana i potrzebna... Może niekoniecznie w tej kolejności.
— Takie sobie myśli z rana...
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viacytaty cytaty
agaffka

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty

October 06 2014

agaffka
9584 5db0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarozmaryn rozmaryn
agaffka
4386 afea 500
Reposted fromxawery xawery viarozmaryn rozmaryn

April 29 2014

agaffka
9333 0811
Reposted fromechoecho echoecho viachildren children
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl